Teollisuuden IT-ratkaisut

Indocon on toteuttanut pääasiassa automaatioprojektiensa yhteydessä myös automaatiojärjestelmiin liittyviä ohjelmisto-osuuksia joissa on käytetty aitoja korkean tason ohjelmointikieliä (VBA, C++) tai tietokantaliitäntöjä (SQL, Access)