Laitemäärittelyt ja tarjouspyynnöt

Määrittelemme ja hankimme optimaaliset PLC-komponetit, käytöt, anturit ja instrumentit projekteihinne sekä laadimme näiden pohjalta tarjouspyynnöt. Avustamme laitteistojen valintaprosessissa. Varmistamme esimerkiksi, että kansainväliset toimittajat kommentoivat ohjausohjelmistonsa englanniksi (miksei jopa suomeksi) ja pitäytyvät teille edullisissa käytännöissä.